ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2565 ฤกษ์มงคล เข้าอยู่แล้วปังตลอดปี !

สำหรับใครที่มีแพลนเตรียมขึ้นบ้านใหม่ในปี พ.ศ.2565 นี้ อาจจะต้องเตรียมตัวในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งการสร้างบ้าน การตกแต่งบ้าน การทำความสะอาดบ้าน และอีกหนึ่งสิ่งที่ควรเตรียมตัวดูไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ คือการดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตที่ชาวไทยทำกันมาอย่างยาวนาน เพราะวันขึ้นบ้านใหม่ในครั้งแรกสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น


ทำไมต้องดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ?

ตามหลักของฮวงจุ้ย การดูฤกษ์ต่าง ๆ หมายถึงการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกเวลาตามฟ้าดินได้กำหนดไว้ การดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่จึงถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับหลักฮวงจุ้ย เพราะสิ่งปลูกสร้างอย่างบ้านเป็นสิ่งที่มีพลังชีวิตเป็นของตัวเองสูง โดยเกิดจากทิศทางและองศาที่แตกต่างกัน ซึ่งการดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ตามหลักฮวงจุ้ยถือเป็นการล้างพลังร้ายของสถานที่ ช่วยปรับพลังของผู้อยู่อาศัยให้อยู่แล้วปลอดภัยและมีสิ่งที่ดีเข้ามา


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน มกราคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมกราคม

 • วันพุธที่ 5 มกราคม เวลา 11.00 – 12.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม เวลา 13.00 – 14.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันอังคารที่ 25 มกราคม เวลา 13.00 – 14.59 น.
 • วันเสาร์ที่ 29 มกราคม เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 31 มกราคม เวลา 13.00 – 14.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน กุมภาพันธ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน กุมภาพันธ์

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00 – 18.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 07.00 – 08.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน มีนาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน มีนาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันอังคารที่ 22 มีนาคม เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันพุธที่ 23 มีนาคม เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม เวลา 09.00 – 10.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน เมษายน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน เมษายน

 • วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00 – 06:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00 – 10:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00 – 08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00 – 12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00 – 06:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00 – 14:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00 – 08:59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน พฤษภาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน พฤษภาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันพุธที่ 11 พฤษภาคม เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม เวลา 13.00 – 14.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม เวลา 13.00 – 14.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม เวลา 07.00 – 08.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน มิถุนายน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน มิถุนายน

 • วันพุธที่ 1 มิถุนายน เวลา 11.00 – 12.59 น.
 • วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันพุธที่ 8 มิถุนายน เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน เวลา 11.00 – 12.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน เวลา 13.00 – 14.59 น.
 • วันอังคารที่ 14 มิถุนายน เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันพุธที่ 15 มิถุนายน เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน เวลา 07.00 – 08.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน กรกฎาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน กรกฎาคม

 • วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันพุธที่ 6 กรกฎาคม เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม เวลา 13.00 – 14.59 น.
 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม เวลา 13.00 – 14.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม เวลา 11.00 – 12.59 น.
 • วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม เวลา 13.00 – 14.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน สิงหาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน สิงหาคม

 • วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม เวลา 11.00 – 12.59 น.
 • วันพุธที่ 10 สิงหาคม เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันอังคารที่ 23 สิงหาคม เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันพุธที่ 31 สิงหาคม เวลา 07.00 – 08.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน กันยายน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน กันยายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันอังคารที่ 6 กันยายน เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 16 กันยายน เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันพุธ ที่ 21 กันยายน เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันเสาร์ที่ 24 กันยายน เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันพุธที่ 28 กันยายน เวลา 13.00 – 14.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน ตุลาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน ตุลาคม

 • วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม เวลา 11.00 – 12.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันอังคารที่ 25 ตุลาคม เวลา 07.00 – 08.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน พฤศจิกายน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน พฤศจิกายน

 • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 09.00-10.59 น.
 • วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 13.00 – 14.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 13.00 – 14.59 น.
 • วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 11.00 – 12.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 05.00 – 06.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน ธันวาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน ธันวาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม เวลา 05.00 – 06.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม เวลา 09.00 – 10.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม เวลา 13:00 – 14.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม เวลา 07.00 – 08.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม เวลา 09.00 – 10.59 น.

อย่างไรก็ตามการดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลตามหลักศาสนาและหลักฮวงจุ้ยบ้านที่ทุกคนควรใช้วิจารณญาณตามความสะดวกและความเหมาะสม เพื่อความสบายใจในการขึ้นบ้านใหม่ปี พ.ศ 2565 แบบปัง ๆ  สำหรับใครที่ชื่นชอบสไตล์การตกแต่งบ้าน หรือสาระเรื่องบ้านดี ๆ ก็สามารถติดตามบทความต่อไปของเราได้ที่เพจ HomeTalks-คุยเรื่องบ้าน และในเว็บไซต์ www.HomeTalks.co