ขั้นตอนการขอมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยตัวเองต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

หากคุณไม่ได้ซื้อ บ้านโครงการ แต่ดำเนินการปลูกบ้านเองเป็นบ้านเดี่ยวหรือ บ้านหลังแรก ที่ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้ามาก่อน HomeTalks มีขั้นตอนการขอมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยตัวเองมาฝาก รวมถึงเอกสารที่ต้องเตรียมในการขอมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้บ้านของคุณได้มีไฟฟ้าใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย สะดวกสบายต่อการอยู่อาศัย แต่ต้องเช็กให้แน่ใจก่อนว่าบ้านของคุณมีการก่อสร้างและได้มีการขออนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 


ขั้นตอนการขอมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยตัวเอง

mitor

  • เตรียมเอกสารให้พร้อม
  • เตรียมเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า
  • ติดต่อขอมิเตอร์ไฟฟ้าที่สำนักงานการไฟฟ้าใกล้บ้าน

1.เตรียมเอกสารให้พร้อม

เตรียมเอกสาร

ผู้ที่จะขอมิเตอร์ไฟฟ้าต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
  3. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้าไม่มีให้นำใบส่งคำขอก่อสร้างมาแทน)
  4. แผนผังการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (ขนาดมาตราส่วนไม่เกิน 1:100) จำนวน 2 ชุด

หมายเหตุ : กรณีให้ผู้อื่นมาดำเนินการขอมิเตอร์ไฟฟ้าแทนให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ลงนามพยาน 2 คน และปิดอากรสแตมป์ 10 บาท รวมถึงนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งพยานและเจ้าของบ้านมายื่นพร้อมหลักฐานในข้อ 1-4


2.เตรียมเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

การไฟฟ้า

เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นการเก็บเงินประกันล่วงหน้า เพื่อเป็นการประกันว่าบ้านของเราจะจ่ายค่าไฟฟ้าอย่างครบถ้วนในทุกเดือน ถ้าหากบ้านของคุณมีการขาดการจ่ายค่าไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าจะยึดเงินประกันนี้ไปแทน และจะมีการคืนก็ต่อเมื่อยกเลิกใช้ไฟฟ้านั่นเอง ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าจะเสียตามขนาดมิเตอร์ที่ใช้ในบ้าน มีราคาเริ่มตั้งแต่ 300 – 6,000 บาท ซึ่งอัตราเงินประกันไฟฟ้าที่ครอบครัวส่วนใหญ่มักเสียกันคือ 2,000 บาท กับมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45) 


3.ติดต่อขอมิเตอร์ไฟฟ้าที่สำนักงานการไฟฟ้าใกล้บ้าน

ผู้ที่ต้องการขอมิเตอร์ไฟฟ้าสามารถขอได้ที่สำนักงานไฟฟ้าทุกแห่งในประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โทร. 1129 
  • หรือติดต่อสอบถามจากเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th

เมื่อได้รับคำร้องและเอกสารครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเข้าไปตรวจสอบสายไฟในอาคารและบริเวณโดยรอบว่ามีความปลอดภัยถูกต้องหรือไม่ ถ้าหากถูกต้องเรียบร้อย ก็สามารถไปชำระค่าธรรมเนียมและเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าได้ที่การไฟฟ้าใกล้บ้านคุณก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย


ทั้งหมดนี้ก็เป็นการขอมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยตนเอง ซึ่งเจ้าของบ้านควรรู้หากต้องการดำเนินเรื่องขอไฟฟ้าใช้ภายในบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ HomeTalks ยังมีขั้นตอนการ ขอน้ำประปา และสำหรับใครที่ชื่นชอบสาระเรื่องบ้านดี ๆ ก็สามารถติดตามบทความต่อไปของเราได้ที่เพจ HomeTalks-คุยเรื่องบ้าน และในเว็บไซต์ www.HomeTalks.co

ขอบคุณข้อมูลจาก : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค