HomeTalk.co ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ เราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อคุ้มข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.HomeTalk.co ดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่เราจะรวบรวมจากผู้ใช้บริการ

  1. จดจำผู้ใช้งานตัวอย่างเช่น ช่วยให้เว็บไซต์ระบุตัวตนได้ว่าท่านคือผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้บนบริการของเรา หรือเก็บการตั้งค่า หรือข้อมูลที่ท่านเคยให้ลงทะเบียนไว้
  2. วิเคราะห์การใช้งานของท่านบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อจะเข้าใจว่าผู้ใช้บริการใช้งานอะไรบ้างบนเว็บไซต์ และส่วนไหนของเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด
  3. นำเสนอโฆษณา โดยใช้คุกกี้ช่วยให้เรานำเสนอโฆษณาที่เราเชื่อว่าท่านจะสนใจโดยมาจากข้อมูลของท่าน (ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อเราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร และหัวข้อเกี่ยวกับโฆษณาในนโยบายความเป็นส่วนตัว)

www.HomeTalk.co ขอยืนยันว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นในการให้บริการ เพื่อให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานบนเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

www.HomeTalk.co จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยที่ไม่ทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการลดน้อยลง

www.HomeTalk.co จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการทุกท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือในเอกสาร หากผู้ใช้บริการต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือหากมีข้อสงสัยใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ contact@hometalks.co