วันนี้ HomeTalks ชวนมาพูดคุยกับ คุณซัน อนันต์ทวุฒ ทองคำ COO ผู้ดูแลเรื่อง Construction ทั้งหมดของ DoBaan บริษัทรับสร้างบ้านและออกแบบบ้าน จ.เชียงใหม่ แบบ One Stop Service ที่ดูแลทั้งในเรื่องของการออกแบบบ้าน การก่อสร้าง และวิศวกรรม ผู้ที่มีแนวคิดให้ทีม

Partnerships